ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه(نمونه لایحه دفاعیه طلاق)

ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه

ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه


درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج موقت زوج (شوهر)

در سالهای اخیر، طلاق در جامعه ما افزایش چشمگیری داشته است.

از منظر قانون طلاق در واقع به معنای پایان ازدواج و جدا شدن زوجین از یک دیگر می‌باشد.‌

این مسئله ناخوشایندی است که در سنت و شرع به شدت نکوهش شده و ممکن است آینده خانواده و فرزندان را به نابودی می‌کشاند.

برخی اوقات دو طرف ازدواج با توافق یکدیگر به صورت توافقی به این عقد پایان داده و از یکدیگر جدا می شوند و دادگاه حکم به طلاق را در زمان کمتری صادر می نماید.

یکی از مهم‌ترین دلایل درخواست طلاق از ناحیه زوجه، ازدواج مجدد زوج اعم از دائم و موقت می‌باشد.

در این مقاله قصد داریم راجع به مسائل طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج صحبت کنیم و بررسی نماییم که آیا ازدواج موقت نیز مانند ازدواج مجدد موجب احراز شرایط مندرج در بند ۱۲ عقد نامه می باشد یا خیر.

همان گونه که ممکن است آگاه باشید زوجین در هنگام امضای عقد نکاح، با شرایط چاپی در عقدنامه موافقت کرده و آن را با امضای خود تایید می‌کنند.

طبق ماده 16 قانون حمایت خانواده، مرد در صورتی نمی‌تواند زن دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
۱ – رضایت همسر اول.
۲ – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
۳ – عدم تمکین زن از شوهر.
۴ – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸.
۵ – محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸.
۶ – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸.
۷ – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
۸ – عقیم بودن زن.
۹ – غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه

درصورتی‌که مرد بدون رضایت همسر دائمش، ازدواج مجدد کند، همسر اول می‌تواند درخواست طلاق خود را به محاکم تسلیم نماید.

این شرط در سند ازدواج به‌صورت چاپی ثبت شده و در صورت تأیید و امضای زوج، می‌تواند اجرا شود؛ اما ازدواج موقت و منقطع مرد موجب احراز این حق به نفع زوج می باشد؟
.

 آیا زوج می‌تواند بدون اجازه همسر و به‌صورت موقت (صیغه) ازدواج نماید؟

برخی حقوق دانان معتقدند که در شروط ضمن عقد ازدواج ، کلمه ازدواج به‌صورت مطلق بیان شده است،
که هم ازدواج دائم و هم ازدواج موقت را شامل می شود و با زوجه با برخورد این موضوع، می‌تواند در دادگاه دادخواست طلاق بدهد.

مطابق نظر طرفداران اطلاق این الفاظ درصورتی‌که مرد شرایط ۱۲ گانه عقد را امضا کرده باشد، زوجه با ارائه دلایل مستند و محکمه‌پسند و اثبات ازدواج مجدد مرد، می‌تواند به دادگاه درخواست طلاق دهد و اگر آن شرط ۱۲ گانه را امضا نکرده باشد، زوجه می‌تواند بر اساس عسر و حرج، تقاضای طلاق نماید.

اما عده زیادی از حقوقدانان و صاحب‌نظران حقوق خانواده و قضات محاکم، صرفا ازدواج دائم زوج را شامل احراز شرایط اعطای وکالت در طلاق دانسته و این شرط را منصرف از ازدواج موقت و انقطاعی می دانند.

آثار کیفری ازدواج موقت دوم مرد بدون رضایت و اجازه همسر اول

ازدواج موقت و دائم بدون رضایت همسر، جرم محسوب نشده و قانونگذار مجازاتی برای آن پیش بینی نکرده است.
در قانون سابق درصورتی‌که فردی بدون اجازه همسر اول، همسر دائم دیگر اختیار می نمود امکان مجرم شناخته شدن و مجازات وی متصور بود.

ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه

نمونه لایحه دفاعیه طلاق

تجدید نظرخواهی حکم طلاق

در ادامه مقاله نمونه لایحه دفاعیه طلاق به دلیل ازدواج موقت و تجدید نظر خواهی از دادنامه بدوی احراز وکالت زوجه در طلاق بدلیل ازدواج مجدد زوج ارائه می شود.

بسمه تعالی

ریاست و مستشاران محترم محاکم تجدید نظر دادگستری استان تهران

با اهدای سلام و تقدیم احترام

به وکالت از آقای….. معروض می دارد در پرونده به شماره بایگانی ….مطروحه درشعبه محترم ۱۱ دادگاه خانواده مجتمع شهرستان تهران ، دادنامه صادره ، علیه موکل اینجانب صادر گردیده و در تاریخ …. ابلاغ شده است.

با عنایت به اینکه، رای معترض عنه دارای ایراد بوده و برخی موارد از نظر قاضی محترم شعبه به دور مانده است ، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذکور درشقوق ج و ﻫ ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی، به رای صادره، معترض و تجدید نظر خواه می باشد.

مقدمه و شرح مطلب:

تجدید نظرخوانده محترم که همسر دائمی موکل می باشد طی تسلیم دادخواستی به استناد تخلف موکل از بند ۱۲ شروط ۱۲ گانه سند ازدواج و به این استدلال که نامبرده اقدام به ازدواج موقت نموده درخواست خود مبنی بر احراز تخلف از وکالت اعطایی در سند مزبور توسط دادگاه و صدور حکم به احراز این تخلف را داشته، موکل در جلسه رسیدگی حاضر بیان داشته که به علت عدم تمکین عام و خاص و ترک منزل زوجه و بی توجهی مشارالیها به کیان خانواده به صورت موقت ازدواج نموده و این عقد منقطع در خرداد ماه سال جاری انحلال یافته است و با عدم پذیرش جدایی ، درخواست رد دعوی خواهان را نموده، شعبه محترم بدوی اقرار موکل به ازدواج موقت موکل را احراز تخلف شرط پیش گفته دانسته و در نهایت خواسته خواهان وارد و طی صدور دادنامه ای احراز تخلف خوانده را اعلام می نمایند.

شرح دفاعیات:

اقدام موکل در عقد موقت ازدواج و انحلال آن پیش از درخواست طلاق زوجه از مصادیق شروط ضمن عقد و ایجاد حق تقاضای طلاق نیست.

یکی از شروط چاپی موجود در عقدنامه های رایج کشور بند ۱۲ آنهاست.

در بند مذکور چنین شرط شده است: «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند …»

از آنجا که اصل در طلاق بر اساس اطلاق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار زوج است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست در موارد اقدام زوجه به طلاق از طریق وکالت ناشی از شروط ضمن عقد نکاح باید تحقق شرط مزبور مسلم و محرز شده و قدر متقین از مفاد بند ۱۲ فوق‌الذکر شمول آن نسبت به عقد دائم است نه عقد منقطع زیرا:

اولاً- عبارت (زوج همسر دیگری اختیار کند) در صدر بند از عقد موقت به خصوص عقد موقتی که مدت آن هم منقضی شده و موضوع منتفی گشته است منصرف است و متبادر از «اختیار همسر دیگر» اقدام به ازدواج دائم یا موقت طولانی‌مدت است.

ثانیاً- عبارت (بین همسران خود عدالت برقرار نکند) اختصاص به عقد دائم دارد وحدت سیاق بین صدر و ذیل عبارت ایجاب می‌کند که صدر ماده را نیز همانند ذیل تفسیر نماییم.

ثالثاً- قانون‌گذار در قوانین سابق درباره ازدواج دائم بدون اجازه همسر اول جرم‌انگاری نموده و لذا قرار دادن آن در عداد سایر شروط مثل عدم اعتیاد، عدم ترک انفاق قابل قبول است در صورتی‌که ازدواج موقت بدون رضایت زوجه چنین حکمی ندارد و جرم نیست.

رابعاً: در متن شق ب از شروط در فرض تخلف زوج از شروط به زوجه اختیار مستقیم در اجرای طلاق داده نشده بلکه مقرر داشته در موارد ادعای تخلف از شرط به محکمه مراجعه و با طرح موضوع در دادگاه اخذ مجوز از دادگاه اقدام به طلاق نماید تا دادگاه موضوع را بررسی نموده و واقعه را با متون قانونی و اهداف قانون‌گذار منطبق نموده و سپس رأی دهد.

علی‌هذا با توجه به موارد فوق صدق تخلف از شرط بند ۱۲ در مورد پرونده حاضر مسلم نیست.

خامسا: فهم الفاظ استخدامی در عقود و غیره به عرف واگذار گردیده و عرفاً زن متمتع بها و صیغه ای همسر محسوب نمی شود زیرا نه حق القسم دارد و نه نفقه و نه ارث می برد، لذا شرط ضمن العقد (بند 12 عقدنامه) از زن صیغه ای منصرف است و برخی از فقهاء عظام نیز فتوا به عدم مشمول داده اند.

سادسا: عقد موقت موکل ناشی از رفتارهای زوجه محترم بوده بدین شرح که موکل مدعی عدم تمکین عام و خاص و ترک منزل های متعدد زوجه و رابطه نامشروع ایشان بوده که پیش از تقدیم دادخواست اولیه زوجه منقضی و منحل شده است.(در خصوص رابطه نامشروع پرونده ای علیه مشارالیها نزد شعبه محترم پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران تحت کلاسه ….. جاری می باشد،
همچنین راجع به عدم تمکین زوجه موکل از طریق ارسال اظهارنامه ای به شماره ….. درخواست تمکین زوجه را به صورت رسمی اعلام داشته است.)

دادگاه محترم بدوی در دادنامه صادره تفاوتی بین عقد دائم و منقطع قائل نشده این در حالی است که حسب ادعای موکل، ایشان به سبب امتناع زوجه در ایفای وظایف زناشویی، بی مهری و عدم تمکین عام و خاص و بی توجهی به فرزندان ۵و ۷ ساله مشترک و ترک منزل بجهت فشارهای روحی و نیازهای طبیعی به مدت معین عقد موقت نموده و بجهت کسب رضایت زوجه در بازگشت به منزل مشترک این عقد را فسخ و منحل نموده است.

در حال حاضر موکل در منزل مشترک سکونت داشته و هر گاه که تجدید نظر خوانده محترم به این منزل برگردد حاضر به ادامه
زندگی بوده، نامبرده به هیچ عنوان راضی به طلاق نبوده و زوجه اصرار به طلاق دارد.

علیهذا با عنایت به موارد معنونه و نظر به اینکه عقد موقت منصرف از  ازدواجی  است که در بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاح آمده و به زنی که برای مدتی معین به عقد منقطع مردی درآمده در عرف همسر اطلاق نمی شود و درعرف واژه ازدواج ظهور در ازدواج دائم دارد و منصرف از عقد انقطاعی است و مدت صیغه نامه عادی منتفی شده است و در خصوص سایر موارد خواهان دلیلی مبنی بر عسر و حرج خود ارائه نداده و زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع می ورزد از هیات محترم حاکمه شعبه مرجوع الیه درخواست نقض دادنامه بدوی و صدور حکم به بطلان خواسته خواهان بدوی مورد استدعاست.

1. لایحه ازدواج زن دوم 1402:

 • در حال حاضر (آذر 1404) هیچ لایحه یا قانونی با عنوان “ازدواج زن دوم 1402” در مجلس ایران مطرح یا تصویب نشده است.
 • ممکن است منظور شما لایحه “حمایت از خانواده” باشد که در سال 1400 به تصویب مجلس رسید. این لایحه برخی از شرایط ازدواج مجدد مردان را تغییر داده است.

2. قانون زن دوم مجلس:

 • همانطور که در بالا گفته شد، در حال حاضر قانونی به نام “قانون زن دوم” در ایران وجود ندارد.
 • شرایط ازدواج مجدد مردان در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده و آیین نامه اجرایی آن بیان شده است.

3. طرح زن دوم در مجلس:

 • همانطور که قبلا ذکر شد، در حال حاضر هیچ طرحی با عنوان “طرح زن دوم” در مجلس در حال بررسی نیست.
 • ارائه طرح های قانونی به مجلس توسط نمایندگان یا قوه قضائیه انجام می شود و پس از طی مراحل قانونی به قانون تبدیل می شوند.

4. حکم شرعی ازدواج دوم بدون اجازه همسر اول:

 • در اسلام، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول جایز است، اما مشروط به شرایطی است.
 • بر اساس ماده 16 قانون حمایت از خانواده، مردی که همسر دارد، در صورت تمایل به ازدواج مجدد باید به دادگاه مراجعه کند و دادگاه با بررسی شرایط، مجوز ازدواج دوم را صادر می کند یا از صدور آن خودداری می کند.

5. اگر مردی زن دوم بگیرد زن اول می تواند طلاق بگیرد:

 • بله، طبق ماده 11 قانون حمایت از خانواده، زن در صورت تحقق شرایطی از جمله ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او، حق طلاق دارد.
 • اثبات تحقق این شرایط بر عهده ی زوجه است و از طریق دادگاه خانواده قابل بررسی و اثبات می باشد.

6. شرایط گرفتن زن دوم در قرآن:

 • در قرآن کریم، شرایط کلی برای ازدواج مجدد مردان بیان شده است، از جمله:
  • عدالت ورزی بین همسران
  • توانایی مالی برای اداره ی زندگی چند همسر
  • جلوگیری از ظلم به همسران
 • توجه به این نکته ضروری است که علاوه بر شرایط قرآنی، قوانین و مقررات کشور نیز باید در ازدواج مجدد رعایت شود.

7. ثواب گرفتن زن دوم :

 • در دین اسلام ازدواج به عنوان یک امر مبارک و پسندیده تلقین شده است و برای ازدواج مزایای اخلاقی و ثواب ذکر شده است.
 • اما هیچ منبع معتبر دینی به طور خاص به “ثواب گرفتن زن دوم” اشاره نکرده است.
 • به طور کلی ازدواج با نیت تشکیل خانواده و به پای انجام تعهدات آن می تواند از نظر شرعی مطلوب و دارای اجر و ثواب باشد.

 

مشاوره با بهترین وکیل مشهد

با سپاس و تجدید احترام
مصطفی زمان زاده

شماره تلفن وکیل زمان زاده

وکیل پایه یک دادگستری

 

جواد میرزاییمشاهده نوشته ها

سلام دوستان جواد میرزایی هستم کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک دانشگاه تهران فعال در زمینه دیجیتال مارکتینگ و طراحی سایتو همچنین متخصصSEO یا بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

اطلاع رسانی با ایمیل
اطلاع از
0 پرسش و پاسخ حقوقی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها