آیا تقسيم ارث قبل از فوت امکان پذیر است؟

تقسيم ارث قبل از فوت

آیا تقسيم ارث قبل از فوت امکان پذیر است؟


آیا تقسيم ارث قبل از فوت امکان پذیر است؟

بسیاری از افراد تمایل دارند که بعد از فوت خود تقسیم ارث به صورت مساوی بین ورثه انجام شود، یا یکی از وراث سهم بیشتری از ماترک مورث نسبت به سایرین ببرد.
یکی از بهترین روش های تقسيم ارث قبل از فوت، استفاده از قراردادهاي انتقال قطعی و لازم است.
یکی این نوع معاملات صلح عمری با اختیار فسخ برای مصالح است.

تقسيم ارث قبل از فوت
آیا تقسيم ارث قبل از فوت امکان پذیر است؟

صلح عمری به چه معناست؟

در این نوع قرارداد فرد اموال مدنظر خود را قبل از مرگش از طریق صلح به وراث یا اشخاص ثالثی که تمایل دارد صلح و انتقال مي نمايد اما شرط میکند تصرف و استیفای منافع آن اموال تا پایان عمر و زمان مرگش متعلق به خودش باشد و پس از وفات نقل و انتقال عین و منافع آن به صورت قهری منتقل می گردد.
عمری از مدت حیات و عمر مشتق شده است.

اما چرا به این نوع عقد خیاری می گویند و در واقع

عقد خیاری چیست؟

دلیل اطلاق این نوع قرارداد به اصطلاح صلح خیاری
اختیار فسخی است که مصالح یا واگذار کننده عقد صلح تا پایان عمرش دارد.
او می تواند بدون اجازه متصالح یا انتقال گیرنده عقد صلح، قرارداد را یکطرفه فسخ نماید.
معمولا موضوع قرارداد های صلح عمری اموال غیر منقول است.
تنظیم قرارداد های صلح تنفیذ، ابطال، اثبات، اعلان بطلان و موضوعات مرتبط با صلح این اموال در حوزه اختیارات بهترین وکیل ملکی در مشهد می باشد.

صلح عمری خیاری هم به صورت رسمي در دفاتر اسناد رسمی قابل تنظیم بوده و هم برای افرادی که بنا به دلایلی تمایل به رسمی نکردن آن داشته و یا بواسطه اصطلاحا قولنامه ای بودن سند مالکیت به تنظمیم دست نویس آن تمایل دارند به صورت صلح نامه غیر رسمی عادی امکان پذیر است.
پیشنهاد می گردد برای تنظیم صلح نامه رسمی و عادی به وکیل متخصص ملکی مشهد و یا در محلی که زندگی می‌کنید مراجعه نمایید.

شاید افزودن یا جا گذاشتن یک کلمه تبعات بسیاری برای دو طرف قرارداد صلح دارند.

اما آیا اعتراض به صلح عمری امکان پذیر است؟

هر گونه اعتراضی برای معاملات با مشورت وکیل دادگستری از طریق محاکم با تقدیم دادخواست مقتضی کان پذیر است.

هزینه و حق الوکاله پرونده های ملکی چقدر است؟

سوالی که معمولا مردم از وکلا دارند این است که هزینه مالی پرونده های با موضوعات مرتبط با صلح به چه میزان است.

در پاسخ باید گفت که هزینه ها و حق الوکاله وکیل بستگی به درصد نتیجه گیری، مدارک قابل قبول موکل در دادگاه و نیاز پرونده به برخی دعاوی و یا اقدامات مقدماتی و …. دارد که مبلغی از آن به صورت نقد و مبلغی نیز در اقساط بدی و یا معادل درصدی از مال به
دست آمده می باشد.

در پایان نمونه این نوع قرارداد که توام با نمونه قرداد صلح سهم الارث بوده و برای احدی از مراجعین به دفتر وکیل زمان زاده تنظيم شده تقدیم همراهان می شود.

نمونه قرارداد صلح عمری با خیار فسخ عادی 

ماده ۱)

طرفین قرارداد صلح :

مصالح خانم ……

متصالحین:
کلیه فرزندان ذکور و اناث مصالح با مشخصات:

۱.  آقای….
۲. آقای ….
۳. خانم ….
۴. خانم
۵. خانم

 

ماده ۲)

مشخصات اموال مورد مصالحه، حدود و محل آن:

۱‌. شش سهم مشاع از هجده سهم عرصه و اعيان از  یک واحد آپارتمان مسکونی واقع فرعی از اصلی مذکور بخش دو حوزه ثبت ملک مشهد استان خراسان رضوی با جمیع توابع عرفی و قانونی آن به شرح سند مالکیت مالکیت  شماره … به  تاریخ ثبت: ۱۴۰۰/

 ۲. یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان از  یک قطعه باغ  واقع در ……..حوزه ثبت ملک  مشهد استان خراسان رضوی با جمیع توابع عرفی و قانونی آن به شرح سند مالکیت مالکیت شماره ۳۴۷۸۶۵ به  تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/

۳. کلیه حقوق قانونی، عینی، اصلی، تبعی، دینی و تمامی حقوق متصوره و فرضی مربوط به سهم الارث شرعی و قانونی مورث مصالح  به میزان۳۲۸۳۳متر مربع زمین زراعي واقع ….که سهم الارث مصالح از ماترک مرحوم پدرشان….. می باشد و برابر با کروکی و تقسیم نامه و افراز عادی سالاربخش تنظیمی بین فرزندان اناث آن مرحوم به مورخه …..، مقدار…. مترمربع از قطعه ۸ نقشه به مصالح اختصاص یافته است. 

ماده ۳)
وجه المصالحه (مال الصلح):

با عنایت به رابطه خویشاوندی بین طرفین معامله، قرارداد صلح به صورت مجانی و بلاعوض منعقد گردید.

ماده ۴) خیارات:

سقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن به هر درجه که باشد، از طرفین بعمل آمد.

تبصره:
متصالحین به مدت ۵۰ سال شمسی از تاریخ وقوع عقد برای مصالح خیار فسخ قرار دادند تا در صورت صلاحدید اقدام به فسخ صلح عمری نماید.

این اختیار بدون حضور متصالحین یا در غیاب ایشان بدون حضور قائم مقام قانونی و وراث آنان با خود مصالح بالمباشره است که هر زمان بخواهد، بالنفسه و شخصا” مصالحه را فسخ نماید و پیش از انجام تشریفات قانونی مورد مصالحه مجددا در مالکیت مصالح مستقر خواهد شد.

بنحویکه این حق قائم به شخص بوده و پس از فوت وی حق مذکور به قائم مقام قانونی و وراث ایشان انتقال نمی یابد و چنانچه مصالح پیش از انقضا زمان پنجاه سال دعوت حق را لبیک گفت مورد صلح ملک طلق و بلامعارض متصالحین خواهد بود.
اعلام فسخ این قرارداد از طریق مراجعه مصالح به دفتر خدمات قضایی و ارسال اظهارنامه رسمی به اقامت گاه متصالحین مبنی بر فسخ قرارداد می باشد.
 بالطبع پس از فسخ معامله از ناحیه مصالح نسبت به هر یک از سهم متصالحین، ایشان به عنوان مالک، از کلیه حقوق مالکانه برخوردار بوده و  اختیار انتقال آن سهم را تحت هر یک از عقود به غیر دارد.

ماده ۵)  منافع مورد صلح:

بر اساس اظهار و اقرار مصالح، منافع مورد مصالحه قبلا به شخصی واگذار نشده است و لیکن ضمن همین قرارداد عادی، متصالحین هر سه ملک مورد مصالحه را به مصالح با حق عمری برای انتفاع از منافع دادند تا مادام ‌العمر خود از منافع آن رایگان استفاده نموده و مورد مصالحه کما فی‌ السابق در تصرف مصالح باقی ماند و همچنین شرط شد مصالح حق واگذاری منافع متعلقه را در زمان حیات خود به ثالث و به غیر بدون کسب اذن و اجازه دارد و مصالح اقرار به قبض مورد صلح نمود.

ماده ۶)
قدرالسهم متصالحین از قطعات مورد صلح:

قدرالسهم مالکیت متصالحین ۵ نفر متصالح از موارد سه‌گانه  مشخص در این صلحنامه، به نحو تساوی بوده و هریک به میزان یک پنجم  از تمام مالکیت مصالح می باشد.

ماده ۷)

هزینه نگهداری:

هزینه‌ های اساسی مورد مصالحه به عهده مصالح می باشد و هزینه های مصرفی اعم از برق و آب و تلفن و شارژ با توجه به متصرف بودن املاک، بر عهده مصالح است .

ماده ۸)
تعمیرات اساسی:

مصالح حق دارد بدون اذن و اجازه متصالحین نسبت به تعمیرات اساسی و حتی تغییر در شکل ظاهری در مورد صلح انجام دهد.

ماده ۹)

اقرار:

متصالحین اقرار می نمایند در زمان حیات مصالح هیچ گونه ادعایی نسبت به موضوع صلح و حق عمری  نداشته و ندارند.
کلیه معاملات و قراردادهای مغایر با متن این صلح نامه بین مصالح با افراد دیگر باطل و بی اعتبار بوده و فاقد اثر است.
مصالح متعهد نموده و اقرار می نماید که هیچ گونه معامله و عقد تملیکی نسبت به موضوع صلحنامه منعقد ننموده است و هرگونه قرارداد توفق بعد از این قرارداد بی اعتبار است .

ماده ۱۰)

مرجع حل اختلاف:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد ، اعتبار ، فسخ ، نقض ، تفسیر یا اجرای آن از طریق مراجعه به محاکم قضایی قابل حل خواهد بود.

این قرارداد در مورخ               در حضور شهود آقایان و خانم ها
                

 در دو نسخه  تنظیم و منعقد گردید و هر قرارداد دارای اعتبار واحد است و به امضای مصالح رسید.

بالطبع با توجه به مجانی و مسامحه ای بودن این قرارداد با امضای آن توسط مصالح و متصالحین یانماینده آن ها، معامله قطعی و لازم الاجرا می باشد.

محل امضا مصالح         محل امضا متصالحین

 

جهت رزرو وقت مشاوره با شماره های دفتر تماس حاصل نمایید.

وکیل زمان زاده
موسسه حقوقی وکیل زمان زاده

 

جواد میرزاییمشاهده نوشته ها

سلام دوستان جواد میرزایی هستم کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک دانشگاه تهران فعال در زمینه دیجیتال مارکتینگ

اطلاع رسانی با ایمیل
اطلاع از
0 پرسش و پاسخ حقوقی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها