نمونه دادخواست خلع ید

نمونه دادخواست خلع ید

دادخواست خلع ید

در ادامه مقالات درخصوص خواسته خلع ید از اموال غیرمنقول، نظر به این موضوع که بسیاری از همراهان عزیز ک بازدیدکنندگان سایت وکیل زمان زاده، درخواست نمونه متن دادخواست خلع ید از بهترین وکیل ملکی مشهد را داشتند.
لذا علیرغم اینکه به نظر کارشناسان ما در دعاوی املاک بخصوص دعوی خلع ید، امکان دسترسی به موفقیت در پایان دادرسی بدلیل تخصصی بودن و حساسیت امر بدون حضور و دفاع وکیل ملکی کاهش می یابد؛
مع الوصف بدینوسیله نمونه داخواست واقعی خلع ید به شرح متن زیر اشتراک گذاشته می شود.
دادخواستی که پس از سپری شدن حدود یکسال دادنامه به نفع موکل صادر و جهت قلع مستحدثات با محکوم علیه توافق گردید.

 

خواهان:

خوانده:

دلایل و مستندات دادخواست:

تصویر مصدق سند مالکیت

درخواست ارجاع امر به کارشناسان ذی صلاح و معاینه محل

تصویر وکالت نامه الکترونیک شماره ….

پلاک ثبتی به شماره…به دارای ارزش منطقه ای به مبلغ…… ریال

تامین دلیل

تصویر مصدق برگه تحویل قطعه …
تصویر مصدق ارزش منطقه ای به شماره و تاریخ….

سند مالکیت به شماره ۵۱۷۴۰

تصویر دادنامه شماره ….

خواسته

خلع ید مفروز
صدور حکم به خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع با مشخصات ثبتی ۰۰۰
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ لغایت اجرای کامل حکم
قلع و قمع مستحدثات
مطالبه خسارات دادرسی

نمونه دادخواست خلع ید
دادخواست خلع ید

 

متن دادخواست دادخواست خلع ید

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان مشهد

با سلام

احتراماً بوکالت از خانم… به استحضار می رساند:
موکله محترم به موجب سند مالكيت رسمی به شماره ۵۱۷۴۰ مالک شش دانگ یک قطعه باغ و اراضی آبی زار به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع با مشخصات ثبتی‌…..بوده که در سال ۱۳۶۹ از خوانده ردیف سوم آقای … ابتیاع نموده و متعاقبا مستند به تحویل نامه پیوست دادخواست و مطابق با قطعه بندی سالاربخش اراضی، قطعه شماره … مفروزا توسط فروشنده تحویل ایشان می گردد.

نظر به اينكه خواندگان ردیف اول و دوم آقایان …. و ….بدون اذن و اجازه …. قطعه و حصه مفروزی متعلق به ایشان را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مكرر از رفع تصرفات غاصبانه خود و تحويل آن به مالک امتناع مي نمايند.
لذا با تقدیم دادخواست حاضر و با عنایت به دادنامه قطعی به شماره ۱۴۰۰۲۵۳۹۰۰۱۴۶۷ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان و سایر مستندات پیوست، رسیدگی به موضوع خواسته، عندالزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین میزان دقیق تصرفات خواندگان و در نهایت صدور حکم به خلع ید از قطعه متنازع فیه با مساحت ومشخصات شرح ستون خواسته، قلع و قمع مستحدثات، پرداخت اجرت المثل ایام تصرفات عدوانی مشارالیهما و پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

با تجدید احترام
وکیل ملکی مصطفی زمان زاده

جهت تعیین وقت مشاوره حضوری با یکی از بهترین وکیل ملکی مشهد می توانید از طریق تماس با شماره ذیل با ما در ارتباط باشید.

 

شماره تلفن وکیل زمان زاده

 

جواد میرزاییمشاهده نوشته ها

سلام دوستان جواد میرزایی هستم کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک دانشگاه تهران فعال در زمینه دیجیتال مارکتینگ و طراحی سایتو همچنین متخصصSEO یا بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

اطلاع رسانی با ایمیل
اطلاع از
0 پرسش و پاسخ حقوقی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها