نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی ملک

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی ملک

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی ملک


 دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی ملک

طرح خواسته های حقوقی مرتبط با ملک بدون دخالت وکیل ملکی و کارشناسان این حوزه که متخصص امور ملکی می باشند، از ریسک بالایی برخوردار بوده و ممکن است زمان و سرمايه متقاضی را تحت تاثیر قرار دهد.
در این مقاله توضیحی مختصر در خصوص عقد صلح عادی و نحوه اثبات قرارداد صلح عادی توسط یکی از بهترین وکیل ملکی در مشهد شرح می گردد.

در برخی موارد افراد اموال غیرمنقول خود را از طریق  صلح نامه عادی به دیگران منتقل می نماید. دعوای تنفیذ صلح به انضمام الزام به تنظیم سند رسمی املاک و اموال غیر منقول یکی از مواردی است که در رویه قضایی مورد اختلاف محاکم است.
 وکیل ملکی در مشهد پیشنهاد می دهد که جهت طرح دعوی موصوف هر دو دعوی تنفیذ صلحنامه عادی و اثبات عقد صلح و الزام به تنظیم سند رسمی توامان و همزمان مطرح گردد.
بالطبع مطابق قانون در خصوص املاک فاقد سابقه ثبتی خواسته صحیح دعوی اثبات مالکیت ملک می باشد.

مطرح نکردن یکی از این خواسته ها موجب قرار رد یا عدم استماع دعوی است.

خواسته های اثبات عقود ناقل از جمله بیع، صلح، هبه، شراکت به همراه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک لازم و ملزوم یکدیگر هستند که در این خصوص ما در این مقاله نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه را توضیح خواهم داد.

البته اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس مبایعه نامه باشد، نیازی به طرح خواسته ی مقدماتی تنفیذ مبایعه نامه نیست.
علت این که در مورد صلح نامه و هبه نامه عادی باید تنفیذ آن و یا اثبات عقد صلح و هبه را نیز بخواهیم، بخاطر رعایت مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک است.

گاهی خواسته ما در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان است که در صورتی که ملک سند رسمی نداشته باشد؛ می بایست به همراه خواسته های پیش گفته خواسته الزام به اخذ پایانکار و خواسته الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی نیز به عنوان مقدمه تنظیم سند از موارد دادخواست تقدیمی باشد.
همچنین اگر عرصه ملک دقف و در مالکیت موقوفه باشد، خواسته و یا دادخواست الزام به تنظیم سند اجاره نیز الزامی است.

 دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی ملک
نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی ملک

نمونه واقعی دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی و الزام به تنظیم سند رسمی صلح

در این جا نمونه واقعی دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی و الزام به تنظیم سند رسمی صلح را ذکر نموده ایم که این دعوی بدوا در شعبه .. دادگاه حقوقی مشهد منجر به صدور حکم و در نهایت در شعبه .. دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی تایید می گردیده است.

 

خواسته:

اثبات وقوع عقد صلح شماره…مورخ …. با موضوع شش دانگ اعيان یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ….اصلی ….مکرر اصلی سابق بخش ۹ مشهد به مساحت ۲۵۰ متر مربع به آدرس مشهد، خیابان چمن، ۸۱، پلاک …

  • صدور حکم به الزام خواندگان ردیف اول تا دهم به تحویل و تسلیم مبیع مذکور
  • صدور حکم به الزام به اخذ پایانکار
  • صدور حکم به اخذ صورتمجلس تفکیکی
  • صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی ملک با مشخصات پیش گفته
  • صدور حکم به الزام خوانده ردیف یازدهم به تنظیم سند رسمی اجاره، انتقال منافع و تجدید اجاره

بسمه تعالی

رياست محترم دادگاه هاي عمومي حقوقي مجتمع امام خميني شهرستان مشهد

با اهدای سلام و تقدیم احترام

ضمن اعلام وکالت از ناحیه خواهان های پرونده، مستند به ماده ۱۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی و با عنایت به وحدت منشاء دعوی اصلی و دعوی حاضر با عنایت به وقت رسیدگی ساعت ۹ مورخ ۱۴۰۲/ پرونده به شماره بایگانی ۰۰۰ مطروحه نزد شعبه محترم .. دادگاه عمومی حقوقی مشهد با موضوع تقسیم ترکه بدینوسیله متقابلا مراتب دادخواهی خود را به شرح ذیل به استحضار آن مقام محترم می رساند:

۱.مورث خواندگان ردیف اول تا دهم، شادروان حاجی…، به موجب صلح نامه عادی شماره ۱۶۱۵.. مورخ ۱۳شش دانگ اعیان یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی .. اصلی (۱..مکرر اصلی سابق) بخش ۹ مشهد به مساحت ۲۵۰ متر مربع به آدرس مشهد، خیابان چمن، ۸۱، پلاک… را به موکلین صلح عمری می نمایند.

۲. بنابر نظریه کارشناس محترم در قرار تامین دلیل شورای حل اختلاف و برابر اجاره نامه شماره ۵… دفتر خانه اسناد رسمی ۷۱ مشهد، مجموع عرصه منزل مسکونی مذکور وقفی و در مالکیت آستان قدس بوده که به مدت ۲۰ سال تا آخر تیر ماه سال ۱۳۸۱ به صورت اجاره به مرحوم …واگذار گردیده است.
( کل پلاک … اصلی در تملک آستان قدس بوده بنابراین پلاک مذکور فاقد پلاک فرعی می باشد.)

۳. مستند به تصویر گواهی حصر وراثت پیوست دادخواست، مصالح قراداد صلح، شادروان …. در مورخ ۱۳۹۴/…. در گذشته و ورثه حین الفوت ایشان موکلین و سایر خواندگان می باشند.

۴. پس از درگذشت مرحوم ….و تثبیت مالکیت قطعی موکلین علیرغم مراجعات مکرر نامبردگان ، خواندگان محترم سایر وراث آثار قرارداد منعقده را نپذیرفته و به تعهدات خویش در خصوص تحویل و تسلیم مبیع، اخذ پایانکار، اخذ صورتمجلس تفکیکی، حضور در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند سر باز زده و تاکنون نیز استنکاف می نماید.

لذا با عنایت به موارد معنونه و نظر به اصل صحت قراردادها و اینکه منزل مسکونی موضوع دعوی در حضور شهود به موکلین واگذار شده و خواندگان محترم علیرغم اطمینان از صحت معامله پاسخگو نبوده و از پذيرش صلح و آثار آن امتناع مي نمايد.
از محضر شریف دادگاه رسیدگی و صدور حکم به اثبات وقوع عقد صلح عمری تنفیذ صلح عمری ، الزام به تحویل و تسلیم مورد معامله، اخذ پایانکار و اخذ صورتمجلس تفکیکی به جهت فراهم نمودن موجبات انتقال رسمي مورد معامله و الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع خواسته به شرح ستون دادخواست و صدور حکم به الزام موقوفه آستان قدس به تنظیم سند رسمی اجاره مورد استدعاست.

با سپاس و تجدید احترام
وکیل متخصص امور ملکی در مشهد

جواد میرزاییمشاهده نوشته ها

سلام دوستان جواد میرزایی هستم کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک دانشگاه تهران فعال در زمینه دیجیتال مارکتینگ

اطلاع رسانی با ایمیل
اطلاع از
2 پرسش و پاسخ حقوقی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حمید حسنی
3 روز قبل

با سلام و تشکر از توضیحات و راهنمایی های مفیدتون. چنانچه متوفی قبل از فوت املاک خود را بر اساس صلحنامه بین فرزندان خویش تقسیم کرده باشد ولی حالا پس از فوت او، برخی فرزندان حاضر به تمکین و قبول مفاد صلحنامه نباشند تکلیف چیست و باید برای تفکیک و تخصیص ماترک بر اساس مفاد صلحنامه ها چه دادخواستی و با چه محتوایی تهیه و ارایه گردد. با سپاس