وکیل تسخیری چیست؟

وکیل تسخیری چیست؟

وکیل تسخیری چیست؟

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه شهروندان حق استفاده از وکیل را دارند. بر اساس اصل 35 قانون اساسی، طرفین دعوی در تمامی دادگاه ها حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و در صورتی که نتوانند وکیل بگیرند، باید امکانات تعیین وکیل برای آنها فراهم شود. فلسفه حضور وکیل در دادگاه حفظ حقوق اصحاب دعوا و قرار دادن پرونده ها در مسیر صحیح قانونی است. زیرا افرادی که با قواعد حقوقی آشنایی ندارند با طرح نادرست شکایت و دعاوی وقت دادگاه ها را تلف می کنند و آنجاست که حضور وکیل موثر خواهد بود. بنابراین، هیچ کس نباید با نداشتن توانایی مالی برای استخدام وکیل، حقوق خود را تضعیف کند. به همین دلیل قانونگذار برای جلوگیری از تضعیف حقوق شهروندان، وکلای اشغالگر را در اختیار آنان قرار داده است.

دادگاه بدوی برای شاکی و متهم در پرونده های کیفری در صورت عدم توانایی مالی و احراز این مشکل وکیل تعیین می کند. در جرایم حبس ابد و حبس ابد در صورت عدم معرفی وکیل از سوی متهم، دادگاه برای وی وکیل تعیین می کند. حق الوکاله متصرف نیز از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت خواهد شد.

حق داشتن بهترین وکیل مشهد یکی از حقوق اساسی هر انسانی است که در اصل 35 قانون اساسی به آن تصریح شده است. وکالت در محاکم نیز شامل کلیه اختیارات مربوط به دادرسی می شود مگر در صورتی که موکل از وکیل خود برخی اختیارات را سلب کند.

در صورتی که متهم در برخی از محاکمات کیفری وکیل معرفی نکند، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، وکیل تسخیری تعیین می کند. مقررات مربوط به تصرف وکیل و شرایط اخذ آن در قانون مشخص شده است. بنابراین لازم است افرادی که قصد استفاده از وکیل تصاحب را دارند با شرایط و سایر قوانین مرتبط با این موضوع آشنا شوند.
در همین راستا در این مقاله ابتدا به تعریف وکالتنامه می پردازیم و سپس به بررسی شرایط اخذ وکالتنامه، نحوه اخذ وکالتنامه و متن نمونه درخواست وکالتنامه می پردازیم.

وکیل تسخیری چیست؟

تفاوت وکیل تسخیری با وکیل معاضدتی

عامه مردم و حتی علمای حقوق بین دو واژه تسخیری و معاضدتی تفاوتی قائل نمی شوند در حالی که زمینه های فعالیت این دو وکیل با یکدیگر متفاوت است. در واقع، وکیل تسخیری، وکیلی است که در امور کیفری برای دفاع از افرادی که نمی توانند از خود دفاع کنند یا توانایی مالی برای استخدام وکیل ندارند، کار می کند. طبق قانون آیین دادرسی کیفری در برخی از جرایم دادگاه باید وکیل تعیین کند. البته این بدان معنا نیست که در سایر موارد غیر ضروری نمی توان وکیل تعیین کرد. لازم به ذکر است که هم خوانده و هم شاکی می توانند از وکیل استفاده کنند.

مفهوم وکیل تسخیری چسیت؟

وکیل تسخیری وکیلی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می شود

وکالت تسخیری، نوعی وکالت است که از متهم به عمل می آید، یعنی به شاکی در پرونده های کیفری وکیل تسخیری تعلق نمی گیرد و در صورت اینکه استطاعت مالی داشته باشد شاکی نمی تواند درخواست وکیل تسخیری داشته باشد تا از حق وی دفاع کند. اما برای متهم امکان تعیین وکیل تسخیری وجود دارد.

در همه موارد و با هر شکایتی امکان تعیین وکیل تسخیری وجود ندارد. البته در قانون از متن ماده 186 و از تبصره این ماده که در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است می توان استنباط کرد که برای هر پرونده کیفری می توان وکیل دادگستری تعیین کرد اما در عملاً همانطور که قانون مواردی را به عنوان موارد الزامی برای تعیین وکیل تعیین کرده است، تصریح شده است که در سایر موارد غیر الزامی، در رویه عملی دادگاه ها ندیده ایم که برای متهم وکیل تعیین شود.
در عین حال منع قانونی ندارد، بنابراین حتی برای موارد غیر اجباری نیز اگر متهم برای خود وکیل درخواست کند و اعلام کند نمی تواند وکیل بگیرد، دادگاه با این درخواست موافقت می کند و برای او وکیل تسخیری تعیین می کند. . به. مواردی که مهم است و قانونگذار گفته است که برای متهم وکیل تعیین شود، مواردی است که برای آنها مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است مانند اعدام، حبس ابد، حبس طویل مدت و غیره در این موارد وکیل باید در جریان رسیدگی حضور داشته باشد. و اگر متهم نتواند برای او وکیل تعیین کند، دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می کند.
مرجع تعیین وکیل، دادگاهی است که به دعوی رسیدگی می کند، یعنی در همان دادگاهی که متهم محاکمه می شود، قاضی همان دادگاه به درخواست متهم به انتخاب خود وکیل تعیین می کند. وکیل او یکی از اختیارات قاضی است. دادگاه است

وکیل تسخیری

وکیل تسخیری وکیل دادگستری است که در امور کیفری تخصص دارد. قانونگذار به منظور ایجاد شرایط تساوی بین اصحاب دعوا و دفاع از حقوق متهم و بزه دیده، تدابیری را پیش بینی کرده است که حتی در صورت کمبود تمکن مالی، از طرفین دعوای کیفری سلب حق نشود. داشتن وکیل
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، متهم و بزه دیده در صورت استطاعت می توانند از دادگاه تقاضای وکیل کنند. اگر دادگاه بدوی این مشکل را تشخیص دهد، برای متقاضی وکیل تعیین می کند. لازم به ذکر است که در برخی از جرایم و حالات، دادگاه بدون درخواست متهم برای آنها وکیل تعیین می کند که در قسمت بعدی به توضیح آن می پردازیم.

شرایط گرفتن وکیل تسخیری

در محاکمات کیفری با وجود شرایط استخدام وکیل، برای متهم مشخص است که وکیل دارای وکالت است. حال سوال این است که برای انتخاب وکیل متهم چه شرایطی لازم است. در این قسمت به بررسی شرایط اخذ وکیل می پردازیم.

  • اولین مورد از نظر اخذ وکیل زمانی است که متهم تمکن مالی برای استخدام وکیل نداشته باشد که در این صورت می تواند تا پایان اولین جلسه از دادگاه بدوی تقاضای وکیل نماید و دادگاه در صورت تایید این موضوع، آزمودنی برای او وکیل انتخاب می کند.
  • حالت دوم در شرایط استخدام وکیل زمانی است که دادگاه برای متهم وکیل تعیین می کند، حتی بدون درخواست او، در صورتی که متهم وکیل نداشته باشد. شمردن
  • در صورتی که جرم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری یک شامل جرایم حبس ابد، حبس ابد و قطع عضو، جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی به میزان یک سوم قیمت کل یا بیشتر و جرائمی که مجازات درجه چهار و بالاتر را دارند باشد.
  • در جرایم علیه اطفال و نوجوانان که در صلاحیت دادگستری کیفری است یا مستلزم پرداخت مهریه یا بیش از یک پنجم مهریه کامل یا جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر و دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان، قیم یا قیم قانونی درخواست تعیین وکیل داد و نسبت به تعیین وکیل اعتراض کرد یا وکیل در جلسه حاضر نشد.
  • جرائمی که مجازات حبس ابد یا حبس ابد دارند و متهم در جریان تحقیقات وکیل ارائه نمی کند.
  • لازم به ذکر است وجود یکی از دلایل رد توسط قاضی، بین وکیل و طرف دیگر، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنها، موجب ممنوعیت وکالت از وکالت در آن مورد می شود. علل رد توسط قاضی شامل رابطه خانوادگی یا سببی، شکایت انتظامی، اقدام قضایی یا کیفری است.

حق الوکاله وکیل تسخیری

لازم به ذکر است خوانده و شاکی مکلف به پرداخت هزینه نمی باشند و دادگاه مبلغی را که نباید از آن بیشتر شود تعیین و از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت خواهد کرد.

همانطور که در قسمت قبل گفتیم. متهم می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی برای متهم وکیل تسخیری درخواست کند و در صورت عدم توانایی خواهان، دادگاه از بین وکلای حوزه قضایی یا نزدیکترین حوزه قضایی برای متهم وکیل تعیین می کند. در این صورت در صورت تقاضای حق الوکاله از سوی وکیل، دادگاه بر اساس اقدامات انجام شده، حق الوکاله را برای وی تعیین می کند و این مبلغ نباید از حق الوکاله بیشتر باشد. این مبلغ نیز از قوه قضائیه پرداخت خواهد شد.

شهروندان برای استفاده از وکیل تسخیری به کجا مراجعه کنند و چه شرایطی را باید رعایت کنند؟

متهمی که در دادگاه محاکمه می شود، وکیل مدافع می خواهد و آن هم فقط از قاضی است که او را در دادگاه محاکمه می کند. این موضوع ربطی به کانون وکلا ندارد، اگرچه وکیل از کانون وکلا انتخاب می شود، اما درخواست متقاضی مربوط به کانون وکلا نبوده و به قاضی زمان رسیدگی و تعیین وی مربوط می شود. اساساً به دادگاه بستگی دارد. اما در کانون وکلا نیز کمیته ای به نام کمیسیون وکلای تسخیری وجود دارد.

اگر قوه قضائیه از کانون وکلا بخواهد که برای این گونه افراد وکیل تعیین کند، امکان تعیین وکیل وجود دارد، اما کانون وکلا به تنهایی وارد بحث شغل وکلا نمی شود. بلکه باید از قوه قضائیه برای این موضوع درخواست شود.

بهترین وکیل تسخیری در مشهد

حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟

بر اساس رای وحدت رویه تعیین وکیل بر اساس درخواست متهم مبنی بر دفاع کلی از اتهام بوده و محدود به مرحله مقدماتی نیست و تا زمانی که عنوان وکیل سلب نشده باشد، می تواند وظایف خود را به عنوان وکیل انجام دهد. وکیل در سایر مراحل نیز. بنابراین وکیل تشکری نیز می تواند در مرحله تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی مداخله کند.

راه  استفاده از خدمات وکالت تسخیری چیست؟

استفاده از وکالت به عنوان وکیل بلاعوض یکی از مواردی است که مردم کمتر به آن توجه دارند و از آن بی اطلاع هستند. شخص برای استفاده از وکالت باید از دادگاه بخواهد برای جرایم سنگین وکیل تعیین کند و در سایر جرایم نیز درخواست توقیف خود را ضمیمه پرونده کند و این توقیف توسط دادگاه ثابت شود. شاهدان از طرفی می توان از وکلای تسخیری در صورتی استفاده کرد که مورد قابل دفاع باشد یعنی پرونده ای که مبنا و نتیجه داشته باشد.

آیا حق داشتن وکیل تسخیری فقط برای متهم است؟

پاسخ این سوال منفی است زیرا همانطور که در بالا ذکر شد امکان استفاده از وکالت برای شاکی نیز وجود دارد. ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در صورتی که دادگاه حضور وکیل برای بزه دیده را ضروری بداند و بزه دیده تمکن مالی نداشته باشد، وکیل تسخیری تعیین می شود. نکته قابل توجه این است که بر خلاف متهم که در جرایم بزرگ ملزم به تعیین وکیل بوده است، چنین الزامی برای شاکی وجود ندارد و دادگاه در صورت بررسی شرایط می تواند برای شاکی وکیل تعیین کند.دعای مالی شاکی و شرط حضور وکیل برای او برای تعیین

چگونه وکیل تسخیری بگیریم؟

درخواست وکالت از طرف شاکی و متهم در صورت عدم تمکن مالی برای استخدام وکیل و احراز این موضوع توسط دادگاه رسیدگی کننده پذیرفته می شود. برای اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه کنید.

وکیل تسخیری کیست؟

وکیلی که در صورت نداشتن وکیل و داشتن شرایطی مانند عدم تمکن مالی از سوی دادگاه کیفری تعیین می شود، وکیل تسخیری گفته می شود.

حق الوکاله برای وکیل تسخیری چقدر است؟

حق الوکاله متصرف به درخواست قوه قضائیه پس از تصمیم دادگاه از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود.

وکیل زمان زاده
موسسه حقوقی وکیل زمان زاده

جواد میرزاییمشاهده نوشته ها

سلام دوستان جواد میرزایی هستم کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک دانشگاه تهران فعال در زمینه دیجیتال مارکتینگ

اطلاع رسانی با ایمیل
اطلاع از
1 سوالات شما :
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محمد علی
11 ماه قبل

چطوری می تونیم از وکیل تسخیری استفاده کنیم