استفاده از پابند الکتریکی شامل چه محکومانی است؟


استفاده از پابند الکتریکی یا تحت نظارت قرار گرفتن سامانه ها و سیستم های الکترونیکی شامل چه محکومانی است و شرایط برخورداری از آن در قانون چیست؟

استفاده از پابند الکتریکی (Electronic Monitoring) به عنوان یکی از ابزارهای نظارت بر محکومان در برخی سیستم‌های قضایی به کار می‌رود. این سیستم برای کنترل و نظارت بر محل اقامت و حرکت محکومان استفاده می‌شود و با استفاده از تکنولوژی الکترونیکی، مکان وضعیت محکوم را ردیابی می‌کند. هر کشور ممکن است قوانین و ضوابط خاص خود را درباره استفاده از پابند الکتریکی داشته باشد، اما در کل، استفاده از پابند الکتریکی معمولاً برای محکومانی که در شرایط زیر قرار دارند، تعیین می‌شود:

پابند الکتریکی

۱. محکومانی که به دلیل خطر احتمالی فرار، خطر بالقوه آسیب رساندن به جامعه یا خطر تکرار جرم، نیاز به نظارت و کنترل دقیق دارند.

۲. محکومانی که قصد دارند در محیط خانگی خود خدمت کنند و به جای حبس در زندان، به آنها اجازه می‌دهند تحت نظارت در محل اقامت خود باشند.

۳. محکومانی که به دلیل شرایط خاصی مانند مراقبت از خانواده یا شرایط بهداشتی و پزشکی، نیازمند محل اقامت خانگی هستند.

محکومانی که تحت پابند الکتریکی قرار می‌گیرند، به عمومیت قوانین و ضوابط مربوطه مطیع هستند و معمولاً نباید از محل اقامت تعیین شده خود خارج شوند و نیاز است همیشه دستگاه پابند را در خود حمل کنند تا به طور مداوم ردیابی شوند. همچنین، نقض قوانین و ضوابط مربوط به پابند الکتریکی می‌تواند منجر به تشدید مجازات یا عواقب قانونی دیگری برای محکوم شود.

(به همراه نمونه دادنامه)

از دیدگاه وکلای کیفری و آشنا به مسائل جزایی موسسه ما، برابر قانون حق استفاده از پابند الکترونیکی در جرایم قصاص و حدود وجود نداشته و به صورت کلی در جرائم تعزیری محکومین به مجازات های درجه 5 تا 8 و نیز در سایر مجازات های شدیدتر با وجود تحمل مقداری از حبس، حق برخورداری از پابندهای موصوف را دارند.

تماس با وکیل زمان زاده
در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و دو تبصره آن به این موضوع اشاره شده و آمده است که:

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت (حداکثر تا ۵ سال حبس) ، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره 1 – دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تبصره 2 (الحاقی سال 1399) – مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

در ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است که :
«در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظر سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری مبنی بر این که اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی ویا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام نماید.»

در راستای اجرای این قوانین آئین نامه ای با عنوان
« آئین نامه اجرای مراقبت های الکترونیکی در مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ به تصویب رسیده است.

در بند ث این آئین نامه تجهیزات مراقبت الکترونیکی بدین شرح تعریف گردیده است « تجهیزات مراقبت الکترونیکی به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.

در قسمتی دیگر از این آیین نامه سازمان زندان ها مکلف به تکالیفی گردیده
«سازمان مکلف است محدوده و ظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذیربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

در واقع این مقررات با هدف کیفر و حبس زدایی از جامعه و تغییر سیاست های جنایی تصویب گردیده است.

فردی متقاضی یا وکیل وی باید تقاضای خود را در فرم های مخصوصی بیان داشته و محدوده فعالیت و تردد خود را در خارج از زندان تعیین نماید.

درخواست محکوم بدوا به مقامات حاضر در زندان ارائه می شود.

در صورت موافقت آن مقامات، تقاضا به قاضی اجرای حکم ارسال می شود.

قاضی مجتمع اجرای احکام نیز جهت کسب تکلیف، پرونده اجرایی را نزد قاضی صادرکننده رای قطعی (دادگاه بدوی یا تجدید نظر) جهت بررسی وضعیت زندانی و مطابقت شرایط وی برای استفاده از تجهیزات ارسال می کند.

در پایان نمونه دادنامه صادره به نفع از احدی از موکلین محترم که دادگاه محترم با درخواست استفاده ایشان از تجهیزات مذکور موافقت نموده، جهت ملاحظه و آشنایی ارائه می گردد.

شما می توانید جهت اطلاع از سایر شرایط و رویه جاری، از مشاوره تجربه و تجربه وکلا و مشاوران برتر گروه وکیل زمان زاده بهره مند شوید.

محدوده پابند الکترونیکی چقدر است؟

محدوده پابند الکترونیکی برای زندانیان ممکن است بسته به قوانین و ضوابط کشور و نظام قضایی مختلف، متفاوت باشد. در بعضی کشورها، سیستم پابند الکترونیکی استفاده می‌شود تا زندانیان را تحت نظر نگه دارد و فعالیت‌های آنان را محدود کند. این سیستم معمولاً شامل یک دستگاه الکترونیکی است که به زندانیان پوشانده می‌شود و موقعیت جغرافیایی آن‌ها را ردیابی می‌کند.

در برخی موارد، محدوده فیزیکی پابند الکترونیکی برای زندانیان تعیین می‌شود. اگر زندانی خارج از این محدوده حرکت کند، سیستم هشدار می‌دهد و نیروهای نظامی یا امنیتی ممکن است تلاش کنند تا او را بازداشت کنند.

به هر حال، دقت کردن به جزئیات قانونی و مقررات مربوطه در کشور مورد نظر شما بسیار مهم است تا اطلاعات دقیق و به‌روزی درباره محدوده پابند الکترونیکی برای زندانیان دریافت کنید.

اما تجربه خودم از کسانی که استفاده کردند از پابند الکترونیکی در مشهد 20 کیلومتر تا خارج از شهر سیستم فعال می شود

پابند الکترونیکی به چه کسانی تعلق میگیرد؟

قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به منظور کاهش تعداد زندانیان، اقداماتی را برای ارائه تخفیفات مجازاتی معرفی کرده است. یکی از این تخفیفات، استفاده از پابند الکترونیکی است. طبق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، زندانیانی که شرایط قانونی را دارند، می‌توانند به جای سپری حبس، تحت نظارت سیستم‌های الکترونیکی قرار گیرند. استفاده از پابند الکترونیکی فقط برای زندانیان محکوم به حبس تا پنج سال و کمتر از آن (حبس درجه ۵ تا ۸) ممکن است. همچنین، بعد از سپری حداقل یک چهارم دوره محکومیت در حبس‌های ۵ تا ۲۵ سال، زندانیان می‌توانند تحت نظارت سیستم‌های الکترونیکی قرار گیرند.

برای قرارگیری زندانی تحت نظارت سیستم‌های الکترونیکی، باید یک دستگاه ردیابی مانند پابند الکترونیکی به او نصب شود. زندانی باید در طول استفاده از پابند الکترونیکی در یک محدوده مکانی مشخص که توسط دادگاه تعیین می‌شود، حضور داشته باشد.

زمان درخواست پابند الکترونیکی؟

زمان درخواست پابند الکترونیکی برای زندانیان ممکن است بسته به شرایط مختلف و قوانین مربوطه در هر کشور و نظام قضایی متفاوت باشد. در کشور ایران، طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، زندانیان محکوم به حبس تا پنج سال و کمتر از آن می‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند. همچنین، زندانیان محکوم به حبس ۵ تا ۲۵ سال نیز پس از سپری حداقل یک چهارم دوره محکومیت می‌توانند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را ارائه کنند.

 

وکیل زمان زاده
موسسه حقوقی وکیل زمان زاده

دادنامه پابند الکترونیکی

دادنامه پابند الکترونیکی یا Electronic Monitoring Order به عنوان یک امر قضایی صادر می‌شود و محکومان را ملزم به استفاده از سیستم پابند الکترونیکی می‌کند. این دادنامه توسط یک قاضی یا مقام قضایی صادر می‌شود و شامل اطلاعات و تعیینات زیر می‌باشد:

  1. شرح دقیق و مفصل تحت چه شرایط و به چه دلیلی این دادنامه صادر شده است. این ممکن است شامل ارجاع به ماده قانونی مربوطه یا توضیحات مربوط به وضعیت محکوم باشد که باعث صدور دادنامه پابند الکترونیکی شده است.
  2. نوع پابند الکترونیکی که محکوم باید استفاده کند، مانند دستگاه ردیاب الکترونیکی (GPS) که مکان حضور محکوم را ردیابی می‌کند یا دستگاه‌های دیگری که برای نظارت بر محکوم استفاده می‌شود.
  3. زمان شروع و پایان استفاده از پابند الکترونیکی. این ممکن است یک تاریخ مشخص برای شروع استفاده و یک تاریخ پایان مشخص برای پابند الکترونیکی را تعیین کند، یا تا زمانی که توسط مقام قضایی دیگر تغییر یابد.
  4. شرایط و ضوابط مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی، از جمله محدودیت‌ها و مواردی که محکوم باید رعایت کند. مثلاً عدم ترک محل اقامت تعیین شده، رعایت ساعات خانه‌رفت و آمد، عدم نزدیک شدن به مکان‌های محدودیت شده و غیره.
  5. عواقب قانونی نقض شرایط دادنامه پابند الکترونیکی، از جمله تشدید مجازات یا عواقب دیگری که ممکن است برای محکوم رخ دهد.

دادنامه پابند الکترونیکی به صورت رسمی و حقوقی است و محکوم ملزم است به شرایط و تعیینات آن پابندی کند. در صورت نقض شرایط دادنامه، مقامات قضایی ممکن است تصمیمات مناسب را اتخاذ کنند.

جواد میرزاییمشاهده نوشته ها

سلام دوستان جواد میرزایی هستم کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک دانشگاه تهران فعال در زمینه دیجیتال مارکتینگ و طراحی سایتو همچنین متخصصSEO یا بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

اطلاع رسانی با ایمیل
اطلاع از
1 سوالات شما :
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ماردین
1 ماه قبل

سلام ایا برای جرم تهدید و تهیه محتویات مستهجن که ۱۴ ماه حبس بهش خورده
امکان پابند هس ؟ یا مخالفت میشه بخاطر نوع جرمش ؟