پاسخ به سوالات حقوقی مهریه

پاسخ به سوالات حقوقی مهریه

پاسخ به سوالات حقوقی مهریه


پاسخ به سوالات حقوقی مهریه

🔰 اخیرا در بسیاری از ازدواج‌ ها تاکید بر این است که اگر داماد در آینده خانه‌ای خرید، سه دانگ آن را به نام همسرش کند. اما باید دانست که مالی که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر این است که در زمان آینده خریداری خواهد شد، نمی‌ تواند به‌ عنوان مهریه در نظر گرفته شود. برخی مواقع ممکن است خانواده عروس اصرار داشته باشند که این مسئله انجام شود و آن را به صورت شرط ضمن عقد بخواهند. این در حالی است که شرط مبهم باطل است. یعنی اگر شرط شود داماد سه دانگ از آپارتمانی را که در آینده نامعلوم خواهد خرید، به نام همسرش کند،‌ این شرط به دلیل ابهام داشتن، باطل است. مگر اینکه زمان مشخصی را تعیین کنند؛‌ مثلا طی شش‌ماه آینده. هم‌ چنین باید ملکی که در آن زمان مشخص خواهد خرید، معلوم باشد.
به این ترتیب می‌توان چنین تعهدی را به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده زوج گذاشت. البته با ذکر مشخصات کامل ملک و هم‌ چنین مهلت زمان انجام شرط. درج عبارت «به صورت مجانی» در مورد این شرط، لازم است.

🔰 اما قرار دادن چنین شرطی ممکن است دردسرهایی را برای زندگی خانوادگی فرد به دنبال داشته باشد، زیرا ممکن است در زمان موعود،‌ مرد حاضر به اجرای شرط نشود و زن هم بر احقاق حق خود اصرار کند. بنابراین زن مجبور است دادخواستی مبنی بر الزام همسرش به اجرای شرط به دادگاه تقدیم نماید. این اقدام صلح و امنیت خانواده را برهم می‌ زند.

 

📕 محاسبه مهریه به نرخ روز

📗 روی لینک زیر کلیک کنید:

moshaver129.eadl.ir

 

راه مطالبه و وصول مهریه عندالاستطاعه:

🔸بر اساس توافق طرفین در هنگام عقد ازدواج اعم از دایم و یا موقت، در تعیین مهریه عندالاستطاعه، این توافق بر اساس ماده 10 قانون مدنی معتبر و قابل اجراست.

🔹پس زن نمی تواند هر زمان که مایل بود، مهریه خود را مطالبه نماید بلکه ابتدا باید اثبات نماید که شوهر توان پرداخت مهریه وی را، با در نظر گرفتن مستثنیات دین، دارد.

مهریه
مهريه

✍️خارج بودن ارث از شرط تنصیف

هنگامی که زوج در سند ازدواج شرط نصف دارایی را امضا کرده و طلاق نیز به درخواست او باشد و زوجه سوء رفتار نداشته و یا تخلفی از وظایف زناشویی از وی مشاهده نشده باشد، دادگاه با درخواست زوجه، تا نصف دارایی بدست آمده ی زوج در ایام زناشویی را به وی میدهد، ولی اموالی که به واسطه ارث به زوج می رسد از این شرط خارج است.

نکته: ممکن است اموال ناشی از ارث، از بابت مهریه، توسط زوجه قابل مطالبه و توقیف باشد.

 

✅ مطالبه مهریه

زوجه هم از دادگاه و هم از اداره اجرای ثبت می تواند مهریه را مطالبه کند و به تعبیر دیگر مهریه را به اجرا بگذارد. در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است؛

۱ – امکان مطالبه همه مهریه هم از دادگاه خانواده و هم از طریق اداره اجرای ثبت میسر نیست به عبارت دیگر یک دین را نمی توان از دو مرجع مطالبه کرد.

۲ – اما می توان قسمتی از مهریه را از اداره اجرای ثبت تقاضای اجرا کرد و برای قسمتی دیگر از طریق دادخواست مطالبه مهریه و دادگاه اقدام کرد. مطالبه همزمان مهریه از دو مرجع در اینجا درست است و مصداق دارد. فرض کنید کل مهریه ۵۰۰ سکه است زوجه می تواند ۳۹۰ سکه را از طریق دفترخانه ازدواج و اداره اجرای ثبت اسناد اجرا بگذارد و ۱۱۰ سکه دیگر را از دادگاه خانواده با دادن دادخواست به طرفیت شوهر اقدام کند.

 

🛑 من در دوران نامزدی طلاق گرفتم و باکره ام، مهریه قسط بندی شده و هر ۷ ماه یکبار باید پرداخت شود، اگر بنده بخواهم دوباره با شخص دیگری ازدواج کنم، آیا مهریه ام قطع می شود؟

خیر مهریه قطع نمی شود و منعی هم در ازدواج مجدد شما وجود ندارد.

 

طلاق از طرف زوج و تقسیط مهریه

🔸اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند دادگاه رسیدگی کننده بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف است در ضمن حکم طلاق نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه نیز تعیین تکلیف کند.

🔺در این جا دو فرض متصور است

🔸اگر قبل از دادخواست طلاق از جانب زوج و یا در اثنای رسیدگی دادگاه، زوجه دادخواست مهریه داده باشد، دادگاه رسیدگی کننده به طلاق به آن پرونده مهریه که ممکن است در همان شعبه باشد و یا شعبه دیگر، استناد می کند، بدیهی است اگر مرد بخواهد در این حالت تقاضای تقسیط مهریه (اعسار از پرداخت دفعی مهریه) کند می بایستی در شعبه ای که رای مهریه صادر شده است دادخواست اعسار از پرداخت تقدیم دادگاه کند.

🔸اما فرض دوم این است که زن دادخواست مهریه نداده است ولی مرد دادخواست طلاق داده است. در این جا پس از صدور حکم طلاق، زوج (مرد) می تواند در همان دادگاهی که به طلاق رسیدگی کرده است دادخواست اعسار از پرداخت مهریه مندرج در عقدنامه و دادنامه طلاق را به طرفیت همسر و از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کند. دادگاه پس از تعیین وقت و استماع شهادت شهود زوج و همچنین اظهارات زوجه در خصوص تقسیط مهریه تصمیم گیری می کند و رای صادر می کند.

🔺نکته مهم این است که اجرای طلاق از طرف مرد و ثبت آن موکول می شود به تعیین تکلیف دادخواست اعسار مرد، اگر دادگاه اعسار را نپذیرد تا همه مهریه ای که استحقاق زن است پرداخت نشود امکان ثبت طلاق نیست و اگر دادگاه اعسار را بپذیرد با پرداخت پیش پرداخت تعیین شده توسط دادگاه و سایر حقوق مالی زوجه که در دادنامه آمده است دادنامه طلاق از جانب زوج ثبت می گردد.

🔸ولی رویه دادگاه ها چنین است که بعضی از شعب به طور کلی اعسار مرد را در زمانی که درخواست طلاق داده است نمی پذیرند و طلاق را موکول به پرداخت کامل حقوق مالی زوجه می کنند و بعضی از شعبه دادگاه خانواده هم که می پذیرند، به تعبیر عامیانه پیش پرداخت و مهریه را اصطلاحا دست بالا می گیرند تا حقوق زن ضایع نشود. خصوصا زمانی که مرد دلیل موجهی هم برای طلاق نداشته است.

 

🔴 اگر زن مهریه اش را به اجرا گذاشته باشه و مرد به طور قاچاقی از کشور خارج شود و هیچ اموالی در ایران نداشته باشد، آیا زن می تواند مهریه اش را از پدر مرد دریافت کند؟

خیر. فقط شخص مدیون مسئول بدهی خود است.
اگر پدر فوت شود و ارثی به پسرش بر جای بماند، می توان آن میراث را توقیف و وصول کرد.

 

✔️پرسش: آیا زن می‌ تواند به جای مهریه، حضانت فرزندش را قبول کند و مهریه‌ اش را ببخشد؟

☎️پاسخ: حضانت فرزند دختر یا پسر تا اتمام 7 سالگی بر عهده مادر می‌ باشد و بعد از این مدت دختر تا 9 سالگی و پسر تا 15 سالگی حضانتشان بر عهده پدر می‌ باشد، پس از اتمام این سنین اختیار با فرزندان است که با کدام یک از والدین خود می‌ خواهند زندگی کنند، لذا جهت بخشش مهریه در مقابل حضانت فرزندان شما باید با همسرتان در این خصوص توافق نمایید. ضمناً در تمام سنین ذکر شده نفقه فرزندان بر عهده پدر می‌ باشد.

 

همسر بنده به اسم من حساب باز کرده و با حساب من کار میکند که مبالغ بسیاری جایجا میشود آیا ایشان میتواند ادعا کند که این مبالغ به عنوان مهریه به حساب من وارد شده است؟!

✅ پاسخ:
در پاسخ به سوال شما باید بیان داشت اینکه شما اجازه بازگشایی حساب به نام خودتان را به همسرتان داده اید و یا آنکه اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به همسرتان بدهید، می تواند عواقب بدی برای شما به دنبال داشته باشد، چه اینکه ایشان این امکان را خواهند داشت تا اعلام نمایند مهریه و کلیه حقوق مالی شما را به حساب بانکی تان واریز نموده اند و از این بابت دینی بر عهده ندارند.

وکیل زمان زاده
موسسه حقوقی وکیل زمان زاده

آیا دو خودرو شوهر را می توان بابت مهریه توقیف کرد؟

🔹همسر بنده کارمند مرکز آموزش راهنمایی و رانندگی می باشد، ایشون دو خودروی سنگین دارند که برای کسب درآمد بیشتر در آموزشگاه از اونها استفاده میکند و خودروی سبکی سواری هم دارند آیا می توانم این اموال را به دادگاه ارائه داده و مهریه ی خود را طلب نمایم ؟ ایا این خودروها جز مسثنیات دین محسوب نمیشود ؟

☎️پاســــخ:

ممکن است بتوانید یک خودرو را بابت مهریه توقیف کنید ولی خودروی دیگر به دلیل اینکه جزو وسیله کار ایشان می باشد قابل توقیف نیست.

 

🔖 انتقال حق مطالبه مهریه:

اگر مهریه در زمان حیات زوجه وصول نشده باشد، بعد از فوت وی، حق مطالبه آن به وراث زوجه می رسد.

چون زوج خود یکی ازوراث زوجه است، باید سهم وی از آن کسر شود و مابقی مهریه به وراث دیگر زوجه پرداخت شود.

در صورت نداشتن فرزند، سهم زوج نصف آن و در صورت داشتن فرزند، فرض وی یک چهارم مهریه است و مابقی به دیگر وراث زوجه می رسد.

 

زن اگر مرتکب جرم شود مهریه او از بین نمی رود؟

✅ مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما در خصوص مهریه باید بیان داشت که حقی است قانونی بر گردن مرد که بایستی در صورت مطالبه زن پرداخت گردد. حتی اگر زن ناشزه باشد، بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست.

 

✅چگونگی توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه

وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود. طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند. در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له می‌ تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود. البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.

بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌ تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌ چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌ شود و در غیر این‌صورت، یک‌ سوم حقوق و مزایای او به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک‌ سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌ چهارم، کاهش داده است/ميزان

 

🔺مهریه در نکاح دائم و نکاح منقطع (ازدواج موقت):

✔️ درعقد نکاح دائم می توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد بر میزان مهر توافق نمود و عدم تعیین مهر در عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نخواهد بود ولی در عقد نکاح منقطع، مبنای وقوع عقد، تعیین دقیق مهریه هست و عدم تعیین و یا عدم ذکر مهر در ازدواج موقت، موجب بطلان آن خواهد بود.

 

آیا مرد در صورت عدم تمکین زن از دادن مهریه معاف می شود؟

✅خیر عدم تمکین فقط موجب عدم استحقاق زن برای دریافت نفقه می شود و در پرداخت مهریه تاثیری ندارد.

تماس با وکیل زمان زاده

اگر قسمتی از ملکی بعنوان هدیه به همسر بنام کرده باشم بعدا میتوانم بعنوان مهریه در صورت مطالبه مهریه توسط همسر حساب کرد⁉️

✅ خیر نمی توانید ملک فوق را به ازاء مهریه در نظر بگیرید، مگر اینکه نوشته ای محکمه پسند از زوجه مبنی بر این امر داشته باشید و یا اینکه ایشان خودش اقرار نماید که ملک فوق را به ازاء بخشی از مهریه دریافت کرده است.

 

آیا شخصی که حکم اعسارش را گرفته است می تواند علاوه بر درخواست تعدیل تقسیط مهریه، درخواست کم کردن میزان مهریه را نیز داشته باشد؟

🔸خیر، میزان مهریه قابل کم یا زیاد شدن نیست. لکن درخواست تعدیل تقسیط مهریه در مورد کم یا زیاد شدن اقساط پرداخت مهریه است.

 

✅ زن پس از طلاق هم می‌تواند برای افزایش مبلغ قسط مهریه اقدام کند؟

🔶تغییر وضعیت مالی امری حدوثی و عارضی خواهد بود، لذا احوال مالی افراد هر روز ممکن است به گونه‌ای دیگر رقم خورد؛ بنابراین ممکن است معسر امروز، فردا از اعسار خارج گردد. پس این تغییر شرایط تاثیر گذاری زیادی خواهد داشت به طوریکه مقدمه‌ای برای تقدیم دادخواست تعدیل قرار خواهد گرفت.

تعدیل نیز همواره دارای دو جنبه خواهد بود:

جنبه اول، جنبه منفی یا همان کاهش مبلغ

جنبه دوم، جنبه مثبت یا همان افزایش مبلغ

به طور مثال مرد بعد از صدور حکم اعسارش، صاحب ارثی می‌گردد، یا حقوق کارمندی اش بیشتر می‌شود. با این اوصاف وی را دیگر نمی‌توان معسر به صورت مطلق تلقی نمود؛ لذا همواره زوجه وی این امکان را خواهد داشت تا تغییر شرایط پرداخت مهریه را از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز با درنظر گرفتن اوضاع و احوال مسلم قضیه در راستای صدور حکم به تعدیل از جنبه مثبت آن اقدام خواهد نمود. البته در فرضی که وضعیت مالی زوج معسر به یکباره تغییر کند و بهبود یابد دیگر تقدیم دادخواست تعدیل موضوعیت نخواهد داشت، لذا در این حالت امکان اجرای کامل حکم از آن محل وجود خواهد داشت.

از طرفی دیگر ممکن است که زوج معسر دچار نقصان یا بیماری گردد و تا مدتی قادر به انجام کار نباشد، در این حالت وی می‌تواند تعدیل مهریه از جنبه منفی آنرا از دادگاه به موجب دادخواست درخواست نماید.

قانونگذار نیز در تبصره دو ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان داشته است که محکوم علیه و محکوم له هر دو امکان تقدیم دادخواست تعدیل را خواهند داشت

نکات مهم در خصوص مهریه

✅مهریه باید مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد. به این معنی که دارای ارزش مالی در بازار باشد و مردم قادر باشند در معاملات خود آن را داد و ستد کنند.

از این رو، مهریه های نامتعارفی، مانند چند کیلو بال مگس، چند سی سی خون زوج، کلیه داماد، مقداری تریاک یا مشروب الکلی، به دلیل مالیت نداشتن، درست نیست.

✳️ مصادیقی از مواردی که می تواند به عنوان مهریه قرار گیرد به شرح زیر است:

✅ منفعت: مثلاً حق سکونت بیست سال در خانه معینی یا حق استفاده از منافع یک دستگاه اتوبوس برای مدت معین

✅ حق‌: مثل حق سُکنی یا حق ارتفاق (عبور و مرور) یا حق شرب و یا حق کسب و پیشه و تجارت یا حق سرقفلی یا حتی حق فسخ معامله

✅ دین: یعنی مرد تعهد کند بدهی همسرش را به طلبکار پرداخت کند و زن آنرا به عنوان مهریه تلقی کند.

✅ عمل: مثل آموزش زبان، نقاشی، قرآن و غیره

 

🔴نکاتی در مورد مهریه:

مهریه نوعی حق شخصی است
که به محض وقوع عقد؛ زن مالک آن می شود و در رأس بدهی های مرد قرار می گیرد.

مهریه پس ازمرگ زن به وراث او می‌رسد

🔴 شرایط مهریه:

مالیت داشتن:
مرد نمی تواند بگوید تمام هوای تهران را مهریه قرار می دهم

قابل تملک باشد:
مرد نمی تواند میدان آزادی را مهریه همسرش قرار بدهد
زیرا جزو اماکن عمومی است.

معین باشد:
یعنی مجهول نباشد
یعنی نمی تواند فلان جواهری را که در ته اقیانوس آرام است مهریه قرار دهد.

 

همسر بنده از طریق ثبت برای گرفتن مهریه اقدام کردند. آیا من میتوانم تقاضا برای قسط بندی مهریه از طریق همان ثبت انجام بدهم؟

✅ از طریق ثبت امکان پذیر نمی باشد اما می توانید از طریق دادگاه نسبت به تقسیط آن اقدام نمایید.

 

در صورتی که زن برای طلاق اقدام کند آیا مهریه به او تعلق می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ: اگر دلیل شما برای طلاق مربوط به شروط 12 گانه عقدنامه باشد در صورت توانایی در اثبات آنها می‌توانید مهریه خود را درخواست کنید، مگر در صورتی که دلیل محکمه پسندی برای طلاق نداشته باشید که در اینجا باید با همسرتان به توافق برسید و ممکن است همسرتان در صورت بخشیدن مهریه حاضر به طلاق دادن شما شود.

 

آيا مي دانستيد زن مي تواند مهريه خود را از ديه همسر خود طلب كند؟

دیه عضو، جزو دارایی فرد می باشد؛ لذا همسر فرد دیه گیرنده، می تواند دیه را توقیف و مهریه خود را از آن مطالبه نماید.

در خصوص دیه نفس یا همان دیه قتل نیز، وضع به همین صورت می باشد و همسر مقتول می تواند دیه وی را پیش از به ارث رسیدن به وراث توقیف کرده و ابتدا مهریه خود را برداشت نماید.

 

آیا زن می‌تواند به جای مهریه فرزندش را قبول کند و مهریه‌اش را ببخشد؟

پاسخ: حضانت فرزند دختر یا پسر تا اتمام 7 سالگی بر عهده مادر می‌باشد و بعد از این مدت دختر تا 9 سالگی و پسر تا 15 سالگی حضانتشان بر عهده پدر می‌باشد، پس از اتمام این سنین اختیار با فرزندان است که با کدام یک از والدین خود می‌خواهند زندگی کنند، لذا جهت بخشش مهریه در مقابل حضانت فرزندان شما باید با همسرتان در این خصوص توافق نمایید. ضمناً در تمام سنین ذکر شده نفقه فرزندان بر عهده پدر می‌باشد.

شماره تلفن وکیل زمان زاده

آيا زن می تواند بعد از وفات شوهر مهريه خود را دريافت نمايد؟

مهريه از ديون ممتاز است و ابتدا بايد مهريه زوجه از ماترک محاسبه و پرداخت گردد.

اگر مهريه زيادتر از ماترک باشد ورثه مسئول پرداخت اضافه نيستند ولی زوجه می تواند تا حداكثر ماترک را به عنوان مهريه مطالبه نمايد.

 

آیا اگر زن باردار نشود می‌توان او را طلاقش داد و مهریه را پرداخت نکرد؟

🔹مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما در خصوص مهریه باید بیان داشت که حقی است قانونی بر گردن مرد که بایستی در صورت مطالبه زن پرداخت گردد. حتی اگر زن ناشزه باشد، بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست.

 

مهریه تا ۱۱۰ سکه پرداخت میشه و آیا بیشتر از این مقدار قابل ثبت به عنوان مهریه هست؟

پاسخ :
در حال حاضر هیچ محدودیتی برای ثبت مهریه ازدواج وجود نداره و با هر مقداری که زوجین مایل باشند امکان ثبت عقد وجود دارد ( مثلا یک سکه یا مثلا دو هزار سکه)

بحث عدد ۱۱۰ سکه زمانی مطرح میشود که زوجه(زن) مطالبه مهریه خود را داشته باشد
حال اگر مرد ( زوج) استطاعت مالی(توانایی مالی) داشته باشد
مهریه هر میزان که باشد وصول گردیده و به زن پرداخت می شود
اما اگر مرد استطاعت مالی ندارد
دادگاه پرداخت مهریه رو در صورت در خواست زوج قسط بندی می نماید
(زوج محکوم به پرداخت پیش قسط و هم چنین اقساط ماهانه می گردد که توسط دادگاه مبالغ آن تعیین می گردد)
در این حالت زوج به پرداخت اقساط تا اتمام صد و ده سکه محکوم خواهد و برای دریافت بیشتر از این مقدار زن باید بتواند مالی از مرد معرفی کند و در واقع استطاعت مالی او را ثابت کند.

 

تعدیل اقساط مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

🔹چنانچه دادگاه تشخیص دهد شوهر از پرداخت مهریه‌ای که مورد مطالبه زوجه است معسر است و باید مهریه را به صورت تقسیط شده پرداخت نماید، ولی به هر دلیلی هر یک از طرفین تقاضای تعدیل تقسیط مهریه را بنمایند.

🔹یعنی در مورد اقساط تعیین شده تقاضای کاهش یا افزایش داشته باشند باید دادخواست تعدیل تقسیط مهریه ارائه نمایند.

🔻مدارک و منضمات مورد نیاز:

۱- تصویر مصدق دادنامه (الزامی)

۲- تصویر مصدق استشهادیه محلی (الزامی)

۳- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بان جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.

 

در صورت طلاق توافقی و بخشش مهریه توسط زن آیا زن میتواند بعد از گذشت مدتی (مثلا 2 ماه) پشیمان شده و مهریه خود را درخواست کند؟

✍️زمانی که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند و بیان می کند که من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در اینجا همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند. اما اگرزوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل کند (مانند بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات) یعنی زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد كه طلاقش دهد، بنابراین اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد.

 

 

جواد میرزاییمشاهده نوشته ها

سلام دوستان جواد میرزایی هستم کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک دانشگاه تهران فعال در زمینه دیجیتال مارکتینگ و طراحی سایتو همچنین متخصصSEO یا بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو

اطلاع رسانی با ایمیل
اطلاع از
2 پرسش و پاسخ حقوقی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محمد
10 ماه قبل

خیلی عالی بود من تمام سوالاتی که در مورد مهریه می خواستم از یک وکیل مهریه بپرسم از این مطلب گرفتم